Menu

Paralely

DDT na zdraví
V nové rubrice paralely budeme zkoumat podobnosti mezi mobily a jinými „bezpečnými“ technologiemi minulosti. Pesticid DDT byl ve své době [...]