Menu

Česká televize tleská 5G – 2. díl

1.7.2020 - 5G, Bez kategorizace, O čem se (ne)mluví
Česká televize tleská 5G – 2. díl

Vítejte u pokračování recenze 90 minutové reportáže o 5G odvysílané na ČT.
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3121139-o2-spustila-v-casti-prahy-a-kolina-rychlou-sit-5g

Jak jsme si detailně vysvětlili v předchozím díle, vědecky podložené informace o rizicích spojených se sítěmi páté generace nejsou žádnými konspiračními teoriemi (přesto, že samozřejmě ani šiřitelé internetových bludů se tématu 5G nevyhýbají). Bohužel v našich médiích jsou všichni házeni do jednoho pytle.
Stává se smutnou skutečností, že jako konspirační teorie nebo fake news jsou označovány jakékoliv informace, které se prostě někomu vlivnému z libovolného důvodu nehodí. Protože tento stav svobodu a demokracii příliš neevokuje, jsme tady my a snažíme se vnímavějším čtenářům nabídnout vysvětlení z nezávislého pohledu.

5G není jen první fáze

V rámci první fáze provozu 5G, kdy mají být využívány frekvence kolem 0,7 a 3,7 GHz snad nebude situace až tak drastická. Ovšem v další fázi se počítá s využitím pásma kolem 24 GHz, které je velmi málo vědecky prozkoumáno a z fyzikálního pohledu přinese principielně zásadní nárůst v hustotě EM pole. Celkově je nezávislý výzkum vlivů mobilních technologií na lidské zdraví čím dál tím více bagatelizován. Navíc kvalitní studie trvají mnoho let. Je tedy docela možné, že žádné pořádné studie zdravotních dopadů 5G ani nevzniknou a místo toho budeme svědky nesmyslného závodu – kdo nasadí riskantní 5G jako první.

Zdeněk Bečvář v této souvislosti uvedl, že mobilní sítě 5té generace budou uživatele ozařovat méně než 4G sítě. To je z mnoha úhlů poměrně problematické tvrzení. Zatím vždy nová generace mobilních sítí přinesla násobně vyšší úroveň expozice. Celosvětové protesty proti 5G vznikly právě proto, že experti a vědci se obávají nárůstu expozice, který nemá v dějinách obdoby. Závěr je to zcela logický, protože kromě obrovského nárůstu počtu antén při budoucím zapojení frekvencí v oblasti 24 GHz (základnová stanice každých 100 – 200 metrů) mají být do vesmíru vyslány tisíce 5G satelitů. Tyto satelity se pohybují na nízké orbitě a už dnes působí kontroverzi, protože často znemožňují pozorování noční oblohy. Představte si, až jich bude kolem Země obíhat všech 12 000. Čáry napříč fotografií s delší expozicí níže jsou způsobeny právě satelity Starlink společnosti SpaceX.

I kdyby byla pravda, že stejný objem dat přenesou 5G sítě pomocí nižší energie (podobné výroky platí většinou pouze v ideálních laboratorních podmínkách), počet připojených zařízení poroste geometrickou řadou a tato zařízení budou vzájemně komunikovat mnohem častěji, než dnes. Stejně tak vyšší rychlost přenosu bude umožněna primárně větší šířkou přenosového pásma, tedy vyšší energií. To nevyhnutelně způsobí kratší a ostřejší energetické špičky (peaks), které jsou ve vědecké literatuře spojovány s biologickými dopady.

Does the Brain Detect 3G Mobile Phone Radiation Peaks? An Explorative In-Depth Analysis of an Experimental Study
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4427287/

Energetická náročnost

To se stále ale pohybujeme na samotném povrchu jednoho ze stěžejních témat, které v pořadu nezazněly a sice energetické náročnosti provozu 5G sítí. Zastánci 5G se totiž soustředí výhradně na popis úžasných možností, jako obchodník, který vám chce něco „výhodně“ prodat. Jakoby úplně zapomněli na staré ale platné „každá legrace něco stojí“.

Celá infrastruktura nejrůznějších datových sítí již dnes spotřebovává značnou energii. Podíváme-li se na IT datacentra obecně, podle informací deníku Independent spotřebovala v roce 2015 více energie, než celé Spojené království. Spotřeba IT odvětví je odhadována na 1.5% světové energie, velikost ekologické stopy lze srovnat s dopadem leteckého průmyslu.
Budováním husté sítě nových základnových stanic, plánovaným v rámci druhé fáze rozvoje 5G, energetická spotřeba rozhodně neklesne.

Studie z University v Aachenu odhaduje, že v rámci Německa bude do roku 2025 navýšení poptávky po elektřině jen samotného telekomunikačního sektoru odpovídat kombinované spotřebě Kolína, Dusseldorfu a Dortmundu.
Studie sponzorovaná dodavatelem energie E.ON na základě detailní analýzy uvádí, že nově představená pátá generace mobilních komunikačních systémů (5G) drasticky zvýši energetické nároky datacenter.
A to se bavíme pouze o datacentrech. Spotřeba velkého množství nových základnových stanic (ve fázi pokrytí pásma v okolí 24 GHz), a celé řady nových elektronických zařízení zapojených do internetu věcí (IOT) je zatím velkou neznámou.

Budou 5G zdravější než 4G?

Moderátorka po chvíli podsouvala svému hostu další výrok, tentokrát že 5G sítě jsou vlastně zdravější než sítě předchozích generací. Tady už to Zdeněk Bečvář nevydržel a sám se musel nezdařenému pokusu zasmát. Pan Bečvář působil jako odborník na svém místě, který má technologii 5G upřímně rád a snaží se ji obhajovat. Škoda jen, že se z pozice experta vyjadřoval i k tématům mimo svoji oblast specializace.
Výkon Lindy Bartošové byl z našeho pohledu naopak neprofesionální a velmi nevyvážený, místy balancující na hranici reklamního spotu na 5G. Po většinu času působila, jako by byla vedoucí českého 5G fan klubu.

V navazujícím průběhu reportáže pokračovala „óda na 5G“ a žádné relevantní informace vzhledem k jeho rizikům nebo nevýhodám jsme se nedozvěděli. Moderátorka například moralizovala a tlačila na předsedkyni rady ČTÚ paní Hanu Továrkovou, aby neodkládala aukci frekvencí 5G (jako by na minulé průtahy mohla mít čerstvě jmenovaná šéfka ČTÚ nějaký vliv…)

Další příklady aplikace 5G, jako možnost operování na dálku díky nízké latenci sítě, dávno umožňuje existující infrastruktura – propojení optickými vlákny (fiber optics). Optické vlákno představuje mnohem spolehlivější, bezpečnější a výkonnější způsob propojení než „přenos dat vzduchem“. Ne náhodou jsou všechny páteřní sítě postaveny právě „na optice“. Rychleji než světlo to asi jen tak nepůjde a právě v optických vláknech se realizuje přenos informací rychlostí světla.

Velmi výmluvné bylo konstatování dalších hostů, kteří se postupně shodli na tom, že 5G pro uživatele vlastně nic zásadního nepřináší. To stejné ale my říkáme už dávno – 5G vlastně není úplně potřeba. Je to dle našeho názoru technologie v tuto chvíli pro uživatele do značné míry zbytečná, nevyužitelná, na které zbohatnou nadnárodní korporace – bohužel velmi pravděpodobně na úkor nás a našeho zdraví.

Bezpečnost 5G

Lukáš Kintr z NÚKIB sdělil divákům, že je zde celá řada nebezpečí a sítě 5G musejí být od začátku stavěny s důrazem na bezpečnost. Velmi zkušeně se vyhnul hodnocení produktů společnosti Huawei, na kterou moderátorka útočila.
A tady je třeba se zastavit u dalšího slabého místa celé architektury 5G, směřující k milionům připojených zařízení. Bude extrémně obtížné (ne-li nemožné) zároveň umožnit masovou komunikaci a zajistit odpovídající bezpečnostní standardy včetně monitoringu bezpečnostních incidentů na úrovni jednotlivých zařízení. Téměř jistě zvítězí přístupnost nad bezpečností.
V takovém případě mají sítě 5G potenciál stát se nástrojem dohledu, sledování, bezpečnostních útoků. A to stejně tak ze strany soupeřících mocností, jako organizovaných zločineckých skupin nebo nadprůměrně technicky nadaných jednotlivců.
Pan náměstek Kintr působil profesionálně a pozitivně. Škoda že nemáme u nás i úřad, který by bral vážně také zdravotní dopady technologií.

Bezpečnost je vedle zdravotních rizik další aspekt, který se dnes v honbě za rychlým nasazením a rychlým ziskem hází často přes palubu. Následky mohou být katastrofální. Pokud je dnes možné hacknout auto přes WiFi access point a vzít řidiči volant pod rukama, kam se hackeři budou schopni dostat v budoucnosti a jaké všechny informace o nás zjistí?
Množství informací sbíraných o každém z nás naroste geometrickou řadou a v prostředí chytré domácnosti, propojené sítí 5G s výrobci a obchodníky, už neutajíte ani obsah lednice.

David Slížek, šéfredaktor serveru Lupa.cz, upozornil na fakt, že přes všechna vzletná slova a plány se dnes ještě příliš neví, jak moc sítě 5G skutečně naši budoucnost změní. Naznačil také, že moderátorka otázkou, zda koronavirová krize ukázala nutnost zavedení 5G sítí, vymyslela tak trochu reklamní slogan.
Jistě mnozí investoři by si přáli, aby 5G způsobilo revoluci průmyslu, a postavilo celý business model fungování společnosti na hlavu. Zatím mají nicméně podobné prognózy charakter věštění z křišťálové koule.

Nutno připomenout, že o nevýhodách 5G sítí jsme se nic zásadního nedozvěděli. Jediné diskutované riziko byla bezpečnost a ta byla v úvodu jmenována jako samostatné téma. Přitom každá nová technologie přináší výhody i rizika. O rizicích 5G se ale na České Televizi v hlavním vysílacím čase zřejmě mluvit nesmí.
Přesto jsme zaznamenali i drobné pokroky. Například operátoři už otevřeně mluví o sektorových anténách. To tu vždycky nebylo. Rozsáhlá síť BTS, kde každá anténa disponuje výkonem nejméně tisícinásobně vyšším, než je výkon mobilu, byla dlouhou dobu před pozorností veřejnosti skryta. Celá komplexní infrastruktura byla nahrazena jediným magickým pojmem: „signál“.

Smutné je, že nezbyl žádný mediální prostor pro oprávněné otázky ohledně zdravotních rizik. Na podobná rizika se dle vyjádření moderátorky ptají výhradně konspirační teoretikové nebo pomýlení laici… Takto prezentovaná informace se ale zcela zásadně liší od reality, kdy právě v poslední době země na celém světě podnikají v rámci principu předběžné opatrnosti kroky proti zavádění 5G.

— MR

Článek vyjadřuje kromě faktů i názory a osobní postoje autora.
Zdroje tentokrát odkazovány přímo v textu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.