Menu

Děti a bezdrátové technologie

24.11.2019 - Bez kategorizace, Jsou mobily bezpečné?, Mobily a děti
Děti a bezdrátové technologie

Rodiče dětí jsou dnes pod tlakem. Nepoužívání technologií se netoleruje. Pokud nemáte nejmodernější telefon a doma WiFi, lidé si ťukají na čelo, jak můžete přežít bez internetu. Mnozí zcela zapomněli na to, že k internetu se lze připojit kabelem. Ještě horší je situace mezi teenagery a adolescenty, kde mobil reprezentuje společenský status majitele. Darujete dítěti mobil méně zvučné značky a dozvíte se, že s něčím takovým do školy vůbec „nemůže“.

Jakou roli tedy hraje mobil v životě našich dětí? Lze vůbec tuto roli nějak ovlivnit nebo kontrolovat a jakým způsobem? Na tyto na první pohled jednoduše vyhlížející otázky se pokusíme odpovědět v sérii článků. Nejdříve se zaměříme na ty nejmenší.

Všichni jsme byli jednou dětmi. Některým to dokonce zůstalo na celý život 🙂 K typickým vlastnostem dítěte lze počítat schopnost setrvat v činnosti, která jej právě baví. Děti nemají potřebu přepínat mezi kontexty a činnostmi. Jsou mistry žití tady a teď a pokud se do něčeho zaberou, dávají tomu doslova „všechno“.

První věc, kterou dětem mobilní telefony ale i další mobilní technologie škodí, souvisí s procesem učení, pozorností a principem přerušení. Existuje bezpočet studií, které dokládají, že mobilní telefon má špatný vliv na pozornost a schopnost se soustředit. Mechanismů, kterými mobil soustředěnost narušuje, je celá řada. Ať už se jedná o notifikace, které vyskočí a přeruší uživatele uprostřed jakékoliv aktivity, příchozí hovory a zprávy nebo samotný displej, který neustále bliká. Pokud si děti už zvykly hrát na mobilu hry, často na tento virtuální svět myslí i během doby, kdy zrovna nehrají a tedy na úkor reality.

Dalším závažným aspektem je potom mikrovlnná energie vyzařovaná moderními telefony téměř nepřetržitě, protože uživatelé nevypínají data ani WiFi a jednou v režimu „stále online“. Mobil v takové situaci bombarduje mikrovlnami naši nervovou soustavu a soustředění je obtížnější. To, že mobilní sítě fungují na gigahertzových frekvencích znamená, že jsou schopny vysílat miliardy impulsů za vteřinu. Tuto energii potom absorbuje ne zcela vyvinuté dětské tělo.

Je velmi důležité si uvědomit, že hlavním „úkolem“ dítěte by mělo být co nejlépe poznat skutečný svět. A je to úkol nadmíru obtížný a zodpovědný. Přiznejme si, že i my dospělí často tápeme ve výkladu našich vlastních emocí. Čas od času váháme i v tom, jak některá z tisíců věcí, které nás obklopují, vlastně funguje. Svět je obrovský a poměrně komplikovaný.

Čím více času tedy děti věnují koukání do jakékoliv obrazovky, tím méně času zbývá na studium reálných předmětů, reálnou komunikaci, zkrátka poznávání skutečného světa. Obrazovka a její „virtuální realita“ děti dokáže pohltit tak dokonale, že na nějaký čas přestanou reagovat na jiné podněty. Připočteme-li do rovnice fakt, že naše prostředí je přeplněno elektromagnetickými impulzy ze všech těch WiFin, mobilů, chytrých hodinek a dalších zařízení, jejichž počet roste každým rokem… Přiznám se, že tohle prostředí našim dětem vůbec nezávidím.

Letmým pohledem na realitu všedního života shledávám, že mnoho rodičů nezvládá nastavit potomkům ani ty nejzákladnější hranice slušného chování. Navíc mobil nebo tablet je čím dál častěji využíván jako snadný způsob, jak dítě „zabavit“, aby přestalo otravovat. Nezřídka rodič sám dává příklad nepřetržitým sledováním displeje mobilního telefonu, který preferuje před vlastním potomkem. Situace ve společnosti tedy není úplně ideální. Platí ale „hoď kamenem, kdo jsi bez viny“. Vždy je co zlepšovat.

Naštěstí pro všechny rodiče, kteří si nejsou jisti, zda nastavily limity dostatečně přísně, mezinárodní agentura WHO vydala doporučení týkající se screentime (času stráveného u obrazovky), pohybové aktivity a spánku pro děti do 5ti let. Dle WHO lze za nejzávažnější dopad vysedávání u obrazovek považovat nedostatek pohybu. Materiál rovněž zdůrazňuje důležitost kvalitního spánku. Dnes je již všeobecně známo, že pro kvalitu spánku je zásadní omezit vysedávání u obrazovky večer před spánkem.

Doporučený screentime dle WHO:

U dětí ve věku blíže dospívání potom zásadní úlohu sehrává přístup k internetu a sociální média. O tom si zase řekneme něco v příštím dílu.

Roli mobilu ale i dalších moderních zařízení v životě našich blízkých tedy naštěstí kontrolovat lze. Jen to chce investovat čas do studia problematiky a hlavně správný osobní příklad ze strany rodičů. Je velmi důležité, aby si děti fixovaly správné návyky od útlého věku. Pokud nenastvíte hranice včas, debata s dospívajícím jedincem ohledně toho co je správné nebo rozumné, bude jistě mnohonásobně obtížnější.

— MR

Zdroje:
http://umenibyti.cz/prispevek/mobilni-zareni-a-zdravi-deti/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311664/9789241550536-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://elektrosmog.voxo.eu/
zdravy-domov.cz
http://www.emfsmog.cz/
https://www.5gspaceappeal.org/

Štítky: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.