Menu

Elektrosensitivita – ES

16.11.2020 - 5G, Bez kategorizace, Jsou mobily bezpečné?, O čem se (ne)mluví
Elektrosensitivita – ES

I Vy nebo vaši blízcí můžete být postiženi nějakou formou ES a velmi pravděpodobně se o její existenci vůbec nedozvíte, pokud si nepřečtete tento článek. Dnes se podíváme „na zub“ zdravotnímu postižení, kterému se v podmínkách technologií velmi daří, ale po hříchu není v technologicky orientované společnosti příliš vítáno a často ani respektováno. Přesto je naprosto reálné, podobně jako jakékoliv jiné postižení. A stejně jako v případě hendikepů objevených a popsaných mnohem dříve, které dnes již vnímáme jako samozřejmé, celospolečenská osvěta nenastane okamžitě.

Elektrosensitivita (ES) v kostce:
– nejedná se primárně o psychický problém a není pravda, že si lidé potíže „namlouvají“
– různými formami ES trpí dnes až 5% populace, s raketově rostoucí expozicí počet postižených nadále roste
– bohužel existují obrovské finanční a zájmové tlaky, aby ES jako oficiální postižení klasifikována nebyla
– proto u nás ještě stále lidé postiženi ES končí zcela nesmyslně na psychiatrii

Začíná to celé vlnou euforie, radosti, nadšení. Obrovské množství energie, chuť pořád něco dělat, nával adrenalinu a hormonů štěstí. Po čase ale energie ubývá, zvyšuje se nervozita a napětí, problémy s koncentrací, se spánkem. Následovat mohou závratě (vertigo), iritabilita, napětí, bušení srdce (palpitace, arytmie), bolesti hlavy, únava, deprese, hormonální nerovnováha, vysoký krevní tlak. Problémy se spánkem se postupně prohlubují až na úroveň děsivých snů nebo noční můry, postižení se budí uprostřed noci a jen obtížně znova usínají. V nejtěžší fázi přichází celkové oslabení imunitního systému, krvácení z nosu, poruchy paměti, naprostá únava a vyčerpání. Příznaky se v konkrétních případech liší, jsme jako lidé různě vnímaví. Citlivější jedinci mohou pozorovat atypické neurologické vjemy – „bezdůvodné“ jemné záškuby svalů, pálení nebo svědění „ze vnitřku“ očí nebo kůže a potřebu se tam poškrábat.

Takto různorodou škálou příznaků se projevuje citlivost na elektromagnetické pole, nazývaná Elektrosensitivita – ES (někdy také Elektromagnetická hypersensitivita – EHS). Není to nemoc, ale nejedná se ani o psychologickou poruchu, jak by vás chtěl přesvědčit mobilní průmysl – ve snaze zbavit se zodpovědnosti za negativní dopady technologií.

Jedná se o komplexní zdravotní postižení, kterým podle odhadů odborníků trpí dnes 3 až 5 procent populace, většinou v mírnější formě. Možná se ptáte, jak může mobil nebo blízká základnová stanice BTS postupem času způsobit tak pestrou škálu příznaků (a to jsme vyjmenovali jen ty nejčastější). Smutnou realitou je, že už v roce 1972, tedy už rok před vznikem prvního mobilu, měla americká armáda k dispozici rešerši shrnující stovky netermálních vlivů elektromagnetických polí. Těch samých netermálních vlivů napříč celým lidským organismem, které se dodnes snaží zejména mobilní průmysl velmi sofistikovaně a poměrně úspěšně popírat.

Moderní věda na světové úrovni pochopitelně o těchto negativních vlivech na netermální úrovni ví (důkazem jsou desítky petic a apelů špičkových vědců, např https://www.5gappeal.eu/). V případě ČR však chybí – na rozdíl např. od sousedního Slovenska – osvícení odborníci, kteří by dokázali najít elementární osobní odvahu a byli ochotni přinést do našeho mediálního prostoru nepříjemnou pravdu. Naši vědci nejsou ochotni riskovat nechvalně proslulou pomstu vlivného sektoru průmyslu (viz. film Thank You for Calling [2016] od Klause Scheidstegera), přes který proudí obrovský balík grantů, dotací ale i dat a informací.

Pojďme si celou situaci na chvíli zjednodušit a stručně vysvětlit hlavní princip, pomocí kterého většina příznaků vzniká. Lidské tělo je elektrické. Nejen nervová soustava, ale i buněčné membrány a celá řada dalších mechanismů využívá elektrické a elektromagnetické energie. Klíčové pro nervy a další mechanismy přenosu biologických signálů a informací je zejména to, že zajišťují komunikaci napříč buňkami, tkáněmi, orgány. Hlavním negativním efektem mikrovlnných pulzních modulovaných vln, jaké používá mobil nebo WiFi, je tedy narušení této komunikace. Důsledkem potom je postupně rostoucí odklonění nejrůznějších systémů v rámci našeho organismu z jejich přirozené a velmi jemně vyladěné rovnováhy.

Uvedené příznaky se však nezačnou projevovat přes noc. Pokud na protější střeše nainstalují technici sektorovou anténu BTS, druhý den vás s největší pravděpodobností nezačne bolet hlava. Jedná se typicky o dopady dlouhodobého kumulativního účinku EMF, před kterým nás aktuálně nikdo a nic nechrání. Neexistuje jediný expoziční limit pro dlouhodobý efekt, řeší se pouze krátkodobá expozice.

Důvodů, proč situaci kolem ES není motivován nikdo vlivný řešit, je mnoho. Mobily náš život změnily od základů, staly se symbolem společenského statusu. Téměř nikdo, včetně nejpovolanějších odborníků na negativní dopady, si zprvu nechtěl možnost negativních zdravotních dopadů mobilních telefonů připustit.
Především však ES jako zdravotní postižení postupně získané expozicí až příliš jasně a palčivě odkrývá celou škálu problémů způsobených bezdrátovými technologiemi – hlavním nositelem pokroku ale i cílem obrovských investic ze strany těch nejmocnějších korporátních entit. Čím později však naše společnost nalezne sílu vzniklou situaci otevřeně pojmenovat a začít systematicky řešit, tím více lidí – dospělých ale i dětí – odsoudíme k rokům utrpení a zbytečné medikace na potlačení širokého spektra příznaků bez jasně stanovené příčiny.

Našim cílem je postiženým pomoci. Nedokázali jsme však zatím v naší zemi nalézt dostatečně odvážného lékaře nebo vědce. Přesto se situace zlepšuje a lidé si negativní vlivy technologií uvědomují stále častěji.

Výskyt některých uvedených příznaků ještě nemusí znamenat, že trpíte právě ES. Pokud ale pociťujete většinu z popsaných potíží, doporučujeme informovat se detailněji. Hlavní je zůstat v klidu. Tím že jste možnost výskytu ES připustili a začnete se o tématiku zajímat, učiníte první a nejdůležitější krok od přiznání problému k jeho řešení. Pokud trpíte závažnými příznaky jako velké bolesti hlavy, palpitace (arytmie), prosím vyhledejte nejprve lékařskou pomoc. V první řadě je důležité vyloučit možnost jiné závažné fyziologické příčiny.

— MR

Zdroje:
https://ehtrust.org/science/electromagnetic-sensitivity/
https://wearetheevidence.org/harmed-by-wireless/
https://www.researchgate.net/publication/305689940_EUROPAEM_EMF_Guideline_2016_for_the_prevention_diagnosis_and_treatment_of_EMF-related_health_problems_and_illnesses
https://slovenskobez5g.org/stretnutie-na-mz-sr/
https://mobilnivlna.cz/ehs-nedosazitelna-diagnoza/
http://www.es-uk.info/wp-content/uploads/2018/05/Selected%20ES%20and%20EHS%20studies.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *