Menu

Jsou mobily zdravé?

9.3.2020 - Bez kategorizace, Jsou mobily bezpečné?
Jsou mobily zdravé?

V našem životním prostředí dnes nic neroste tak rychle, jako expozice elektromagnetickým polím. EMP jsou vedlejším produktem všech mobilních a bezdrátových technologií. Je tento nárůst bez dopadu nebo nějaký dopad mít bude?

Bavíme se tu o zařízení, kterých je více, než lidí na planetě. Jestliže tedy mají negativní efekt, možná to nebude úplně drobnost. Naopak dopady budou spíše gigantické. Vystaven působení mobilních zařízení je dnes každý obyvatel vyspělé části světa, včetně těch nejzranitelnějších – dětí a nemocných.
Pokud vám tedy v tomto kontextu intuitivní odpověď “nejspíše to nějaký dopad mít bude” nepřijde jako dostatečná, čtěte dál. Ukážeme si, jak lze s vysokou mírou objektivity vyhodnotit nezávislé informace, které máme všichni k dispozici.

Nejprve se pokusme vymanit z okovů subjektivního pohledu. Představte si, tedy že se vás to netýká a zajímá vás objektivní realita. Zapomeňte na všechny předsudky, hoďte za hlavu co si o vás kdo myslí nebo bude myslet. Takto vyzbrojeni vrhněme se společně na analýzu.

Existují dva krajní názorové tábory. Mobil je v podstatě neškodný – tohle tvrdí v drobných obměnách mobilní operátoři, lidé co mobil zbožňují, fyzikové. Tvrdí to ve většině i instituce, které by měly být nezávislé a dohlížet na bezpečnost technologií, jako je u nás Český telekomunikační úřad, Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření nebo v zahraničí ICNIRP. Na tuto verzi zároveň narazíte v médiích nejčastěji.

Mobil je zdraví škodlivý – tohle říkají primárně vědci, psychologové, lékaři, biologové. Před negativními účinky varuje i celá řada oficiálních autorit, jako jsou města (Brusel, 150 měst v Itálii, …) nebo vlády a ministerstva (Francie, Belgie, Německo, Rakousko…). Tahle verze sdělení má nicméně ve velkých médiích minimální prostor a v podstatě ve všech článcích a reportážích je poslední slovo ponecháno prvnímu táboru.

Abychom zjistili, který výrok je blíže pravdě, stačí dva jednoduché kroky. Nejprve se podíváme na přehled vědy.
První tábor tvrdí, že mobil je neškodný. Argumentuje tím, že žádná studie škodlivost nepotvrdila. Případně, že není prokázána souvislost mezi mobilem a negativními účinky.
Nejúplnější seznam existujících vědeckých studií na téma mobilů a zdraví udržuje britská neziskovka Powerwatch zde: https://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp
Studie jsou kategorizovány dle výsledku do tří kategorií:
– Zelené “P” znamená pozitivní výsledek, tedy prokázaný negativní vliv na zdraví.
– Červené “N” znamená negativní výsledek, tedy žádný negativní vliv na zdraví.
– Šedá pomlčka “-” reprezentuje nejednoznačný, neutrální výsledek.

Jak to tedy vychází? Stačí použít Open Office nebo podobný nástroj a spočítat výskyty prvního písmene na řádku.
Z celkových 1686 studií NEGATIVNÍ VLIV NA ZDRAVÍ našlo 1050 studií (výsledek P).
Žádný negativní vliv na zdraví nenašlo 258 studií (výsledek N) a 378 studií je klasifikováno jako neutrálních.

Lze zcela jednoznačně říct, že velká většina publikovaných vědeckých studií nalezla negativní dopady vysokofrekvenčních elektromagnetických polí (VF EMP) na zdraví. Mobilní telefon a všechna další bezdrátová zařízení komunikují právě prostřednictvím těchto EM polí (EM pole = mobilní signál).
Poměr počtu studií prokazujících negativní vliv versus těch, který takový vliv nenašly je 4:1. Tedy na každou studii, která nebezpečí nenašla existují čtyři studie, které negativní vliv na zdraví prokázaly.

V druhé řadě si povšimneme toho, kdo a jak by na tématu mohl být finančně závislý, prověříme možný konflikt zájmů.
Máme tu nepočetnou skupinu aktivistů, kteří se snaží společnost informovat o nepříjemné pravdě. Ti jsou často označováni za alarmisty a strašáky, kteří chtějí vydělat na vyvolaném strachu. Dá se na šíření pravdy o nebezpečí mobilů ale reálně zbohatnout? Znáte nějakého milionáře, který zbohatl na tom, že šířil nepříjemnou pravdu o mobilech? Tihle lidé pracují nezištně a do svých aktivit investují vlastní čas a peníze… Jde jim o zdraví a dobro celé společnosti a sledují vyšší principy, než je finanční zisk.

Na druhou stranu pro mobilní průmysl a gigantické komunikační firmy je v sázce mnohé. Bojí se šíření nepříjemné pravdy jako čert kříže. Pokud se rozšíří informace, že mobily hrají roli při vzniku rakoviny, což je v důsledku existující vědy velice pravděpodobné, pro mobilní průmysl to znamená nižší prodeje a nižší zisky. Pokud tedy zástupci a podporovatelé mobilní lobby vydávají informace o zdravotní nezávadnosti mobilů, jedná se o jasný konflikt zájmů. Za jakou cenu jsou tito giganti průmyslu ochotni své finanční zájmy hájit je docela strašidelné.
Mnozí vědci se stanou nepohodlnými jenom proto, že jejich výzkum potvrdí škodlivost mobilních technologií. Nezřídka se potom slovutný profesor ocitá v situaci, kdy je nucen si hledat jinou práci. Tématu se budeme věnovat v samostatném článku.

Úsměvné je, že hlavním argumentem miliardového mobilního byznysu proti malým a chudým neziskovkám je, že chtějí zbohatnout na šíření strachu. Vysvětlujeme si to tak, že lidé ve vedení mobilních korporací si žádnou jinou motivaci a cíl, než “zbohatnout”, ani neumějí představit. Jedná se o staré známé “podle sebe soudím tebe”.

Dopad mobilních technologií na zdraví populace je gigantický. Jenže naše současná společnost, řízena ziskem a pohodlím, si jej tak nějak nechce připustit.
Mobil se tak dokonale stal miláčkem svých uživatelů, že mladší generace brání svůj telefon vlastním tělem. Je to on, kdo zná vše, co kdy napsali svým známým. Je více, než jejich partner. Stal se součástí toho, co vnímají jako svoje já. Je součástí jejich identity.
Zejména tenhle aspekt ve spojení se značnými investicemi mobilních firem do reklamy, PR a médií obecně, drží uživatele v pasti. Jedná se však o časovanou bombu a čím později se probere dav ze stavu letargie, tím horší budou následky pro každého z nás.

Není vám vaše zdraví a zdraví vašich blízkých lhostejné? Chtěli byste se situací něco aktivně udělat, ale nevíte kde sami začít? Ozvěte se nám na info@mobilnivlna.cz. Něco už spolu vymyslíme.

— MR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *