Menu

Kdo jsme

Kontakt:
Mobilní vlna
info@mobilnivlna.cz
Telefonní/Skype konzultace po předchozí dohodě.

O nás
Jsme nadšenci. Zabýváme se léta problematikou technologií a jejich vlivů na společnost.
Vnímáme absenci jakékoliv veřejné diskuse na téma rozumného adoptování bezdrátových technologií s ohledem na životní prostředí, děti, lidi citlivé na bezdrátové sítě.

Drtivá vetšina médií, firem ale i jednotlivců patří k tzv. popíračům jakýchkoliv negativních vlivů moderních technologií. Vše moderní je nekriticky přijímáno a považováno za úžasné a skvělé. Sporné a negativní dopady často nejsou vůbec vyhodnocovány, neboť  společnosti chybí základní informace.

Zatímco řada pokročilých zemí v posledních letech varuje před využitím mobilních technologií dětmi (např. Izrael), financuje kampaně o rizicích používání mobilů dětmi a stahuje WiFi ze škol (Francie) nebo přímo zákonem prodej mobilů dětem zakazuje (Belgie), zatímco komise evropského parlamentu volá po revizi a zpřísnění existujících standardů a snížení expozice, u nás chtějí odborníci na vzdělání WiFi do škol a nikdo nikoho před ničím nevaruje.
Řada nezávislých odborníků se shoduje, že bezpečná intenzita energie se pohybuje kolem jedné tisíciny aktuálních běžně měřených hodnot. Jiní říkají, že v otázce bezdrátových zařízení pracujících na mikrovlnných frekvencích není v případě dětí nebo těhotných matek žádná intenzita bezpečná.

Je třeba obezřetnosti během aktuálního období mobilní anarchie. Dříve nebo později, stejně jako v případě tabáku, se bude o mobilních rizicích mluvit zcela otevřeně. Bohužel nikdo nezvrátí následky současné extrémní expozice a nejvíce utrpí dnešní generace dětí.

Náš cíl
Našim primárním cílem je poskytnout nezávislé informace, opírající se o výsledky četných mezinárodních vědeckých studií, jakož i o názor vědecké komunity.
Apelujeme na rodiče dětí a vzdělávací instituce. Chceme, aby se informovali o existujících rizicích a pokud dítěti dávají mobil nebo tablet, aby tak činili s vědomím důsledků a rizik.
Snažíme se nabídnout pomocnou ruku všem, kteří narazí na problémy s využitím mobilů, WiFi a dalších technologií. Ať  se jedná o rodiny, společnosti nebo jednotlivce.
Neváhejte nás kontaktovat pro nezávislou radu, názor, konzultaci. Problematiku studujeme řadu let a dokážeme vás nasměrovat na cenné informace nebo pomoci s hledáním řešení.

Forma webu
Web je po formální stránce blogem a reprezentuje kromě vědecky podložených faktů také osobní názory a stanoviska autora, spoluautorů a dalších osobností.
Kdo ostatně tvrdí na svém webu něco jiného, patrně se mýlí, neboť se domívám, že žádná lidská bytost nedokáže od svých subjektivních názorů, pohledů a hodnot zcela abstrahovat.

Michal Rymeš
Zakladatel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *