Menu

Mobilní věda a veřejnost

26.12.2018 - Bez kategorizace
Mobilní věda a veřejnost

Z pohledu moderní vědy jsou mobily zdraví škodlivé a potenciálně karcinogenní. Jak je ale možné, že toto poměrně jasné sdělení si zatím nenašlo cestu k lidem?

Přesto, že světová zdravotnická organizace klasifikuje mobily a všechny ostatní mobilní technologie jako potenciálně karcinogenní, většina lidí žije v dojmu, že mobily jsou skvělé a úžasné a nemají žádné negativní aspekty.

 

Důvodů je hned několik:
– lidé mobily zbožňují
– mobilní byznys táhne nemalou část celosvětové ekonomiky
– mobily skutečně v řadě oblastí přinášejí zefektivnění a zrychlení a tedy vyšší zisky
– mobilní lobby je silná a má výbornou komunikační strategii
– lidské myšlení je náchylné k předpojatosti a černobílému vnímání reality

Zastavme se krátce u posledního bodu, který čtenáři může připadat na první pohled jako odvážné tvrzení. V psychologii existuje pojem Heuristika afektu, který v podstatě pouze říká, že celou řadu věcí hodnotíme na základě dojmů v podvědomí. Na tom jistě není nic špatného.

Profesor psychologie Paul Slovic ale prokázal, že lidské myšlení pod vlivem heuristiky afektu podvědomě vnímá rizika věcí kolem nás jako přehnaně pozitivní nebo naopak přehnaně negativní. V jedné ze studií zkoumal efekty heuristiky afektu pomocí dotazníku zaměřeného na technologická témata jako fluoridace vody, chemické továrny, konzervanty v potravinách nebo auta. Úkolem respondentů bylo uvést přínosy a rizika jednotlivých technologických prostředků tak, jak je subjektivně vnímají.

Výsledkem studie bylo překpapivé zjištění, že technologie byly děleny primárně do dvou skupiny:

Pokud lidé měli danou technologii podvědomě rádi (pozitivní dojem/afekt), zaznamenali obrovské benefity a téměř žádná rizika.
– Pokud lidé danou technologii naopak rádi neměli (negativní dojem/afekt), ať už z jakéhokoliv důvodu, hodnotili rizika jako obrovská a výhody jako zanedbatelné.
– Kombinace vysokých přínosů a vysokých rizik, nebo nízkých přínosů a nízkých rizik se prakticky nevyskytovala, vysoké přínosy vždy zásadně snížily vnímaná rizika.

Studie tedy odhaluje, že lidé mají v průměru tendenci přehánět vnímané benefity a rizika, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu. Klíčem přitom nebývají fakta, ale intuice a pocity.

Zpět k mobilům. Jelikož dnešní lidé z principu mobil považují za úžasný vynález, mají velmi malou (pokud vůbec nějakou) snahu vnímat jakékoliv informace o rizicích mobilních technologií. A to nejen díky téměř dokonalé práci reklamních mágů.

Ať už se nám to líbí nebo ne, naše myšlení podléhá podobným předpojatostem. Pokud si ale tuto skutečnost uvědomíme, nabízí se řada možností, jak se rozhodovat lépe.

Zdroje:
https://en.wikipedia.org/wiki/Affect_heuristic
https://en.wikipedia.org/wiki/Thinking,_Fast_and_Slow
“The Affect Heuristic in Judgements of Risks and Benefits” https://pdfs.semanticscholar.org/1f2e/f6ac3a71bdb2f8b1e2555e456798e0d40d84.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *