Menu

Netepelné účinky mobilních technologií

17.11.2016 - Bez kategorizace, Jsou mobily bezpečné?
Netepelné účinky mobilních technologií

Oficiální media a zástupci úřadů ještě dnes tvrdí, že mobilní technologie nemají jiné než tepelné účinky. Zastávají názor, že mobilní telefon nebo sektorová anténa nemohou člověku uškodit, protože jediné co způsobí je nepatrné ohřátí tkáně v těsné blízkosti mobilu.

Přitom je již desítky let prokázáno, že s elektromagnetickými poli se pojí stovky účinků netepelných. Tyto netepelné účinky v rozsahu od pocitu diskomfortu, bolestí hlavy až po změny tlaku, srdečního rytmu nebo sníženou plodnost, lze pozorovat při nesrovnatelně nižších energiích, než kterým jsme dnes běžně vystavováni. Některé účinky se objevují již při krátké expozici. Škála je ale tak pestrá, že je těžké výsledky nějak zevšeobecňovat. Jednotlivé efekty se vyskytují v konkrétním kontextu.

Nelze tedy vyvozovat, že pokud budete často telefonovat nebo se přestěhujete do blízkosti základnové stanice, začnete okamžitě trpět stovkami popsaných negativních efektů. Velmi pravděpodobně se u vás ale po čase projeví některé z nich, v závislosti na vašem zdravotním stavu a míře citlivosti na elektromagnetické pole.

Výběr některých dokumentovaných netepelných účinků: nesoustředěnost, bolesti hlavy, nespavost, neurologické poruchy, záchvaty a křeče, deprese, snížená plodnost, změny v podílu narozených (více holčiček), změny vývoje plodu, změny oběhu krve a krevního obrazu, změny EEG, EKG, hypertenze, mutace a změny chromozomů (změna struktury, …), histologické změny, …

Jak dokazuje dokument z archivu Zoryho Glazera, již v roce 1972 existovaly stovky dokumentů a vědeckých prací dokumentující negativní vlivy vysokofrekvenčních polí – v té době produkovaných především prostřednictvím vojenských radarů, vysílaček a navigačních přístrojů.
Energie vysílaná sektorovou anténou, mobilním telefonem nebo WiFi je energii radaru velmi podobná. Vynálezu radaru „vděčíme“ za rozvoj všech uvedených bezdrátových technologií, včetně mikrovlnné trouby. Ale o tom zase někdy příště.

Důležitá otázka: Kdyby manuál k vašemu mobilu obsahoval uvedené informace o „vedlejších účincích“, koupili byste si mobil a používali ho? A co kdyby jejich seznam měl telefon z výroby nalepený na displeji?

reported-biological-effects-of-radiofrequency-radiation-naval-medical-research-institute
Navy_Radiowave_Brief.pdf

Zdroje:

“Zory’s Historical Archive of Microwave Radiation Effects”


http://www.zoryglaser.com/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.