Menu

Pohádka o zdravém mobilu

27.10.2016 - Bez kategorizace, Jsou mobily bezpečné?
Pohádka o zdravém mobilu

Žijeme v době protikladů. Není už pravda, že když zadáte do vyhledávače spojení “mobil a zdraví”, vyskočí na vás samé pozitivní weby. Není to tak dávno, co jsme jakékoliv nepozitivní informace hledali na webu velmi obtížně. To ale neznamená, že celkově je situace veselá a nebo že většina lidí používá mobil s vědomím souvisejících rizik reflektujících vědecké poznatky.

Stále existuje mnoho sluníčkových webů ujišťujících čtenáře o tom, že žádná zdravotní rizika spojená s mobilem prostě neexistují. Pěknou ukázkou je web Zdraví a mobil, který je přímo učebnicovým příkladem. Celý web je tak pozitivní, až to může působit nepřirozeně. Zelený strom na pozadí, tráva, usměvavá dáma, srdce v logu. Když něco působí až příliš lákavě, než aby to byla pravda, většinou to není pravda.

Web zdraví a mobil má i krásnou brožurku, která přívětivě vysvětluje, že všechno je skvělé, veškeré energie jsou nízké a nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Čte se to určitě příjemně a řada lidí dá přednost takto až brutálně pozitivním informacím prostě proto, že jejich život se tím zjednoduší. Je to velmi pohodlné o nic se nestarat a uvěřit mobilní pohádce o zdravém mobilu a neškodných základnových stanicích. Bohužel se ale jedná o skutečnou pohádku, kterou mohl vymyslet pouze autor s velmi divokou představivostí.

Pojďme si vyvrátit ty nejzásadnější omyly a nepravdy shrnuté v informační brožurce webu Zdraví a mobil. Jedná se o typické argumenty popiračů mobilní reality.

“Mobilní telefon může svým signálem nepatrně ohřát malou část lidského těla.”

Mobilní signál, resp. mikrovlnná energie vysílaná mobilem, působí nejen tepelně, ale má i celou řadu vlivů netepelných/netermálních. Lidské tělo je složitý systém a mnohé jeho součásti (primárně nervová soustava, komunikační nebo imunitní mechanismy na úrovni buněk a další) funguje na principu elektřiny a slabých elektromagnetických polí. Intenzita těchto přirozených EM polí v našem těle je typicky na úrovni tisíciny až miliontiny běžné hladiny mobilního signálu. Protože mobilní signál je tvořen magnetickým polem, je nepopiratelné, že tato přirozená el. mag. pole v našem těle musí přímo ovlivňovat. Velmi zjednodušeně řečeno, důsledkem uvedeného jsou netermální vlivy mobilů na naše tělo. Existuje řada důkazů pro to, že biologické vlivy vyvolané mobilním signálem jsou negativní, včetně stovek věděckých studií. Konkrétní seznam netepelných vlivů a odkaz na některé vědecké materiály uvedeme vzhledem k rozsahu v samostatných článcích.
Samotný fakt, že mobil zahřívá naši tkáň na podobném pincipu, jako mikrovlnná trouba ohřívá maso, by měl přemýšlejícího člověka přinejmenším zarazit. Vysílaná energie není nijak malá. Zejména v těsné blízkosti několika centimetrů od antény a v poměru s energiemi přirozených polí v našem těle, se jedná o energii extrémně vysokou. Proto také samotní výrobci v manuálech doporučují, abyste si mobil drželi “od těla”.

zdravy-mobil

“Rozhodně nemusíte svým dětem zakazovat mobil proto, že by jim mohly ublížit rádiové vlny. Limity, jimiž se řídí výrobci telefonů, byly stanoveny s ohledem na děti, staré lidi i nemocné jedince.

V současné době není k dispozici jediná studie vlivu mobilních technologií zaměřená na děti. Standardy expozice a absorbce byly vytvořeny na základě absorbce průměrného dospělého člověka a v žádném případě neberou ohled na děti. Existují expertní odhady, podle nichž děti absorbují při stejné expozici 10x až 20x vyšší energii než dospělí.

Naprosto paradoxní je, že donedávna byly elektronické přístroje chráněny přísněji než lidé, díky normám ČSN EN a dřívějšímu znění zákona o telekomunikacích (podrobnosti zde).

Žít v blízkosti základnové stanice je bezpečné, protože výkon, kterým jsou rádiové vlny vysílány, je nízký a odpovídá schváleným limitům…

Existuje řada studijí, které dokazují, že v blízkosti základnových stanic je výrazně vyšší výskyt závažných nemocí, primárně rakoviny a leukémie. V Anglii dokonce existuje dům přezdívaný “věž zkázy” (tower of doom). Na jeho střeše byla umístěna řada mobilních sektorových antén a v jehož nejvyšším patře byl zjištěn výskyt rakoviny 20%. Postiženi byli obyvatelé pěti z celkem osmi bytů vyskytujících se na patře. Výskyt rakoviny 20% znamená, že každý pátý člověk, který žil několik metrů pod anténami základnové stanice, onemocněl rakovinou.

Na světě je řada míst, kde lidé proti mobilním anténám bojují. Zajímavý úvod do problematiky poskytuje dokument Plný signál, ke shlédnutí na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Oy53B-MivKI.

Mnoho vědců, lékařů a odborníků dlouhodobě upozorňuje na fakt, že platné standardy jsou naprosto nedostatečné a nezajišťují adekvátní ochranu obyvatelstva. Většina zemí na světě (Čína, Indie, Izrael, Švýcarsko…) stále používá mnohem přísnější expoziční limity (typicky stonásobně přísnější) než jsou limity “západního světa”, platné i u nás.

Další body již jen stručně.

Doposud tedy neexistuje žádná vědecká studie, která by škodlivost užívání mobilních telefonů prokázala.

Dr. Henry Lai, uznávaná vědecká autorita v oboru, provedl pro bioinitiative report revizi nedávných studií (1990-2014) v oblasti vlivu EMP na genetické informace. Poškození DNA je nejzávažnějším zjištěným negativním důsledkem elektromagnetických polí. Je zřejmým pojítkem mezi mobilními telefony a vznikem rakoviny. Lai detailně zrevidoval více než stovku studií a zjistil, že výrazná většina publikovaných vědeckých studií potrvzuje negativní vlivy elektromagnetických polí na DNA (65% v případě studií radiofrekvenčních, 83% v případě studií zkoumajících EMP).

Žádný jiný (než tepelný, pozn. autora) vliv mobilních telefonů na člověka nebyl prokázán. Potvrzuje to i Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svém stanovisku.

WHO respektive její agentura IARC klasifikovala v roce 2011 mobilní telefony jako potenciální karcinogen. Znamená to, že dle WHO mohou mobily způsobovat rakovinu. Mobily patří do stejné skupiny jako olovo nebo DDT.

Po prozkoumání všech vědeckých poznatků dospěla Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) k limitům, které od roku 1998 postupně přebral celý svět.

Řada zemí na světě používa mnohem přísnější limity, než jsou limity západních zemí, které bohužel platí i u nás. Mezi tyto země, které berou ochranu obyvatel vážně, patří Itálie, Belgie, Polsko, Indie, Israel nebo například Rusko. Ve většině z těchto zemí jsou limity na úrovni jedné setiny hodnot povolených u nás.

Zdroje:
http://www.dailymail.co.uk/health/article-473553/Orange-remove-mobile-mast-tower-doom-cancer-rate-soared.html [dailymail, UK]
http://www.tzb-info.cz/4530-elektromagneticke-pole-a-zdravotni-rizika-iv [tzb-info.cz]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *