Menu

Slovník mobilních technologií

18.9.2016 - Nezařazené
Slovník mobilních technologií

Tentokrát provedeme letmou exkurzi do světa fyziky, abychom si vysvětlili základní pojmy. Ty nám postupě dovolí pochopit, jak mobilní technologie fungují. Vzhledem k objemu celé problematiky se omezíme na ty nejdůležitější informace.

Někteří z vás možná vědí, že mobily nefungují samy o sobě, ale potřebují mobilní signál. Méně si mobilní uživatelé uvědomují, že kvalitní signál vyžaduje obrovskou infrastrukturu stovek tisíc mobilních základnových stanic s rozměrnými anténami. Jedná se o další díl skládanky, kterým se mobilní průmysl vůbec nechlubí. A není těžké uhodnout proč. Základnové stanice jsou monstrózí díla která vyzařují do okolí desítky kiloWattů mikrovlné energie. Vzbuzují často u lidí oprávněné obavy, nejen díky zvýšenému výskytu rakoviny a dalších vážných chorob v jejich blízkosti.

Pojďme se podívat, co se skrývá za uvedenými pojmy.

Základnová stanice (BTS) je vlastně takovou továrnou na signál. Pomocí různého počtu velmi výkonných antén vysílá do okolí mobilní signál, který potom přijímají mobilní telefony. Každý mobilní telefon komunikuje s nejbližší základnovou stanicí svého operátora.

Mobilní komunikace funguje pouze mezi telefonem a základnovou stanicí. Dále jsou informace přenášeny pomocí kabelu do centrály ke zpracování komunikačním/multimediálním systémem.

Anténa, tedy přesněji mobilní anténa základnové stanice (sektorová anténa) je částí infrastruktury, která tvoří signál. Anténa umožňuje zároveň vysílat i přijímat informace. Výkon průměrné antény umístněné na BTS je oproti mobilnímu telefonu řádově tisícinásobně vyšší. Expozice se liší dle toho, jak je anténa nasměrována a v jaké blízkosti od ní se nacházíte. V každém případě se jedná o zdaleka nejnebezpečnější prvek celé mobilní technologie a pokud vám není zdraví lhostejné, je extrémně důležité se od antény držet co nejdál.

Signál. Ve zkratce, signál = vysokofrekvenční elektromagnetické pole = mikrovlnné záření =  energie, která přenáší hovory, sms a internet na váš mobil.
Signál je hezký název pro něco poměrně nehezkého. Jedná se o vysokofrekvenční elektromagnetické pole (EMP/EMF) s frekvencí mezi 0.8 až 2.4 GHz (Giga Hertz). Pole s touto frekvencí kmitá zhruba miliardkrát každou vteřinu.

Díky této vysoké frekvenci a tedy velmi malé velikosti vlny má mobilní signál schopnost procházet skrz materiály jako je naše tělo, sklo, dřevo, beton, cihly… Při průchodu materiálem je část mikrovlnné energie absorbována. Naše tělo absorbuje velké množství této energie díky tomu, že je tvořeno primárně z vody. Fakt, že voda velkou část z mikrovlnné energie absorbuje snadno ověříte v mikrovlnce. Jedná se o samotný princip na kterém mikrovlnná trouba funguje.

Mobilní telefon potom funguje jako vysílač i přijímač informací šířených prostřednictvím tohoto signálu/pole. Dříve míval mobil integrovanou maličkou anténu, dnes často slouží jako mini-anténa celý povrch mobilu. Ne každý si toto uvědomuje. Mobil vysílá/vyzařuje poměrně agresivní pulsní mikrovlnnou energii obsahující zakódovaný hlas volajícího.

Existuje řada studijí, prokazující nárůst vzniku specifických typů nádoru mozku v souvislosti s používáním mobilního telefonu. Vědci se domnívají, že nejnebezpečnější je oblast blízko antény (tzv. near field). I proto sami výrobci doporučují držet mobil alespoň 1,5 až 2,5 centimetru od těla.
Nikdo, kdo to myslí se svým zdravím vážně, by si neměl přikládat mobil k hlavě a používat buď hlasitý odposlech nebo sluchátka.

Co ovšem tyto pojmy znamenají pro normálního člověka / uživatele mobilu?

Počet základnových stanic ve vaší lokalitě se výrazně liší dle počtu obyvatel a hustoty zástavby. Na území ČR existuje aktuálně více než sto tisíc základnových stanic a s každou novou mobilní technologií (3G, 4G LTE, …) jejich počet strmě roste. Výborný přehled naleznete zde http://www.gsmweb.cz/mapa/

Základnové stanice jsou ve světě častým předmětem obav jak obyvatel bydlících v jejich blízkosti, tak rodičů dětí. V některých zemích (např. Německo, Švýcarsko) platí nepsaná pravidla, že mobilní antény/BTS nejsou umisť ovány v blízkosti dětských hřišť , škol a školek. Dalo by se říct, že se jedná o projev pudu sebezáchovy. Něco podobného bychom u nás ale hledali marně.

Epidemiologické studie varují, že bydlení ve vzdálenosti 100 až 300 metrů od BTS přináší násobný nárůst rizika rakoviny, leukemie a dalších závažných nemocí.

Je téměř jisté, že děti jsou vzhledem k mikrovlnné energii mnohonásobně citlivější a jejich těla několikanásobně více energie než těla dospělých. Přesto neexistují přísnější limity pro děti ani jediná studie, která by se specifickou problematikou dětí a používání bezdrátových zařízení zabývala.

Jestliže průměrný mobilní telefon vyzařuje cca 2 Watty, průměrná GSM anténa (GSM = mobilní systém druhé generace) měla vyzařovaný výkon kolem 2 000 Wattů (díky obrovskému zisku antény). Nové technologie (3G, 4G) celkový vyzařovaný výkon díky zisku antén ještě zvyšují až na úroveň 5 000 Wattů a více. Výkon tisíců Wattů je srovnatelný s několika mikrovlnnými troubami zapnutými na plný výkon.
Stovky nezávislých věděckých studií (viz např. www.bioinitiative.org) ale ukazují, že i výkon mobilu 2 Watty je nebezpečně vysoký, a působí na jakékoliv živé buňky a tkáně ničivě. Jak lze potom považovat za bezpečný život v blízkosti základnové stanice s tisícinásobným výkonem?

Zdroje:
http://microwavenews.com/
http://www.bioinitiative.org
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec06_2007_Evidence_For_Genotoxic_Effects.pdf
http://ehtrust.org/
http://elektro.tzb-info.cz/13319-ucinky-elektromagnetickeho-pole-na-lidsky-organismus

American Academy of Pediatrics Issues New Recommendations to “Reduce Exposure to Cell Phones”

1 komentář u „Slovník mobilních technologií

  • Pingback: Pradědeček mobil | Mobilní Vlna

  • Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *