Menu

Soukromí a GDPR

Princip soukromí bereme na mobilní vlně nesmírně vážně. Proto také zpracováváme jen nutné minimum osobních údajů a činíme tak v souladu se všemi aktuálně platnými zákonnými normami.
Nesbíráme vaše jméno, příjmení, datum narození, ani další údaje prostě proto, že je znát nepotřebujeme. Chtěli bychom přispět k tomu, aby internet byl necenzurovaným a nesledovaným místem, kde se uživatelé mohou chovat skutečně svobodně.

V současné chvíli je e-mailová adresa jediným osobním údajem, který udržujeme. A to pouze v případě těch uživatelů webu, kteří se rozhodli pravidelně odebírat náš Newsletter. Odběratelé tak činí dobrovolně a mají možnost kdykoliv se z odběru odhlásit. Cílem zpracování e-mailové adresy je výhradně zasílání Newsletteru.

Vaše osobní údaje nebudou použity k žádným jiným účelům a v žádném případě je nebudeme s nikým dobrovolně sdílet. Jedinou výjimkou může být soudní příkaz nebo jiná podobná situace, kdy budeme nuceni dle platných zákonů spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.

Statistiky

Technický poskytovatel našeho webového prostoru používá statistiky AWStats. Jedná se o produkt s otevřeným zdrojovým kódem (k dispozici zde https://github.com/eldy/awstats). AWStats shromažďují IP adresu, ze které návštěva proběhla, čas a cílovou url identifikující konkrétní příspěvek / stránku v rámci našeho webu.

Tyto informace využíváme výhradně pro hrubou orientaci o počtu jedinečných návštěvníků v daném období.

Nepoužíváme žádné marketingové nástroje zaměřené na cílení, reklamu, ani zjišťování jakýchkoliv dalších informací o vás nad rámec výše uvedených. AWStats mají vypnutou geolokaci a získávají jen nutné minimum údajů na technické vrstvě realizace přístupu k obsahu našeho serveru. Uvedená data sbíraná pro účely statistik nejsou žádným způsobem spojována s osobními údaji o odběratelích newsletteru (e-mailová adresa).

Další ustanovení

Máte právo požadovat odstranění obsahu z tohoto webu, který s vámi lze jednoznačně spojit. V tom případě můžete zaslat Váš požadavek elektronickou poštou na naši emailovou adresu.

Máte právo požádat nás o přehled všech informací, které o Vás udržujeme. Protože ale udržujeme / zpracováváme pouze emailovou adresu, můžeme s ohledem na princip soukromí reagovat pouze na dotaz odeslaný z té stejné e-mailové adresy, na kterou se dotazujete, registrované v rámci odběru Newsletteru.

Máte-li jakékoliv jiné námitky nebo výhrady ke zpracování osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem.

Provozovatel

Michal Rymeš, IČO: 01662457, Brno
Provozovatel je zapsán v živnostenském rejstříku.