Menu

Studie NTP potvrdila souvislost mezi mobily a rakovinou

28.4.2019 - Bez kategorizace, Jsou mobily bezpečné?
Studie NTP potvrdila souvislost mezi mobily a rakovinou

„Věříme, že souvislost mezi radiofrekvenčním (RF) zářením a tumory u potkaních samců je reálná.“ Těmito slovy komentoval John Bucher výsledky jedné z nejdražších a nejkvalitnějších studií v historii výzkumu zdravotních efektů mobilních telefonů a dalších bezdrátových zařízení. Studie se zaměřila na výskyt rakoviny u potkanů a myší vystavených mikrovlnné energii. Tento projekt, největší v historii NTP (National Toxicology Program), stál zhruba 30 milionů dolarů a jeho dokončení trvalo více než 10 let.

Pro odborníky seznámené se situací se nemůže jednat o zprávu překvapivou, souvislost mezi mobilními telefony a celou řadou závažných zdravotních důsledků včetně vzniku rakoviny, byla vědecky prokázána již dávno a mnohokrát. Překvapit vás podobná novinka může tím, že jste se o takto zásadním výsledku nedozvěděli nic z médií. Přesněji řečeno v případě většiny známých mediálních značek byste dostali naservírovaný značně odlišný příběh. Často pod společným titulkem ‚Studie rizik mobilních telefonů nalezla „nějaké důkazy“ spojení s rakovinou, alespoň u potkaních samců‘.

Článek s tímto názvem publikovaly například věhlasné New York Times a velmi podobný název má i článek v časopisu Scientist. Uvozovky u výrazu „nějaké důkazy“ jsou pro vyznění zcela zásadní. Implikují, že studie nedodala definitivní důkazy ohledně rizika rakoviny. Termín „jasné důkazy“ by byl použit, pokud by přesvědčivé důkazy studie poskytla. Problém je, že ve skutečnosti studie poskytla naprosto jasné důkazy o souvislosti mezi expozicí mikrovlnám a vznikem rakoviny! Spojení „jasné důkazy“ / „clear evidence“ je dokonce přesně formulace, kterou vědci publikovali ve výsledcích studie (viz sekce abstract / conclussions).

Přesněji, je to jedna ze formulací. Jelikož vědci se snažili být exaktní, pro část typů nádorů, kde byla zjištění z pohledu statistiky zásadní a které tedy reprezentují hlavní výsledky studie, použili spojení „jasné důkazy“. Pro jiné nádory, kde statisticky nárůst nebyl natolik významný a tedy reprezentují doplňující výsledky studie, použili termín „nejasné důkazy“ nebo „nějaké důkazy“. To, že kromě jasné souvislosti s určitými typy nádorů se u potkanů vyskytly ještě další typy rakoviny, i když v menším rozsahu, přeci nemůže nijak snižovat závažnost zjištění. Přesto, bohužel, pro mediální hry a manipulace je i toto dostatečný materiál.

Ze zprávy o potvrzené souvislosti mezi expozicí mikrovlnám (energie vydávaná mobilními telefony) a vznikem rakoviny velká média až na výjimky vytvořila zprávu o další neurčité studii s nejasným výsledkem, která vlastně nic neprokázala. Stačí vybrat určitou část informací (s formulací „nějaké důkazy“) a jinou zatajit (s formulacemi o jasných důkazech), trochu to celé zamíchat a může se servírovat. To, že zatajená část je vlastně hlavním výsledkem studie, evidentně nikoho v médiích netrápí. Fakt, že nejasná souvislost výskytu dalších druhů rakoviny nijak nesnižuje jasné důkazy o prokázané karcinogenicitě, jako by nehrál roli.

Závěry v podání velkých médií jsou pro velká média naší éry bohužel poměrně typické: dělají si s některými informacemi, co se jim zachce. Jelikož z omezení používání mobilů nebo zpřísnění limitů žádné finanční zisky nekoukají, mediálně prosperují zejména ti, kteří nepříjemnou vědeckou realitu trvale podkopávají.

Na neštěstí je třeba dodat, že součástí problému je i sama vědecká komunita. Vědci jsou příliš opatrní, a i takoví, kteří jsou bytostně přesvědčeni, že mobily rakovinu skutečně způsobují, volí ve vědeckých publikacích a monografiích extrémně jemné a opatrné formulace. To vše tváří v tvář technologiím, které jsou odvážnějšími odborníky často pojmenovávány jako největší nekontrolovaný experiment v dějinách lidstva. Mobilní technologie, které mají takovou sílu a dopad, že mohou poměrně snadno v kontextu několika generací zajistit konec naší civilizace tak, jak ji dosud známe. Nevratné poruchy DNA, problémy s plodností, narušení ochranné krevní bariéry mozku nebo masivní vlna deprese opravdu nejsou drobnosti, nad kterými by bylo vhodné mávnout rukou.

Pokud se ale budeme spoléhat na naše současná média a systém vědy, který je stále víc finančně propojený s byznysem, ba často dokonce přímo motivovaný produkovat výsledky určitého druhu, je naivní očekávat jakoukoliv změnu. Pro špičkové odborníky placené granty z kapes mobilních gigantů není těžké nadesignovat jiné „nezávislé“ studie tak, aby žádnou souvislost neprokázaly. Stejně jako evidentně není obtížné prezentovat pro mobilní korporace nepříjemné výsledky tak, aby vyzněly opačným způsobem. A tak souboj o prokázání karcinogenity mobilních telefonů, který už je na poli vědy dávno rozhodnutý, bude v mediálním světě, pod vlivem peněz získaných na úkor zdraví a snad i samotné existence dalších generací, pokračovat nerušeně dál.

–MR

 

Zdroje:
https://microwavenews.com/news-center/ntp-final-rf-report
https://microwavenews.com/news-center/defending-indefensible
https://microwavenews.com/news-center/ntp-controls-message
https://www.the-scientist.com/news-opinion/study-finds-some-evidence-that-cellphone-radiation-linked-to-brain-cancer-in-male-rats-65037

https://vtm.zive.cz/clanky/mohou-mobily-vyvolavat-rakovinu-jasnou-odpoved-neprinesla-ani-studie-za-30-milionu-dolaru/sc-870-a-195778/default.aspx
https://www.niehs.nih.gov/ntp-temp/tr595_508.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.