Menu

Včely a hmyz

16.5.2019 - Bez kategorizace
Včely a hmyz

Včely tvoří jeden ze základních kamenů našeho ekosystému. Opylují obrovské množství rostlin, které by jinak zůstaly neopyleny a tedy nemohly by se rozmnožovat. V poslední době jsou ale včely a celá řada jejich hmyzích kolegů ve svízelné situaci. Včely hynou a množství hmyzu rapidně klesá. Dle idnes.cz u nás vyhynuly již tři čtvrtiny hmyzu. Přehnaný titulek? To sotva. Kontrola reality je jednoduchá, alespoň pro majitele vozů, kteří občas přišlápnou plynový pedál. Ti si jistě vzpomínají, jak často dříve čistili čelní sklo od mrtvých mušek.

Server Idnes pochopitelně hned hasí vášně a hbitě přidává názor odborníka. Ten tvrdí, že úplné vymření hmyzu nehrozí. A jakoby mimochodem dodává, že takto razantní pokles může vést ke kolapsu celého ekosystému. Nevím jak vám, ale mně osobně kolaps ekosystému jako lepší varianta nepřijde.

Nehledě na fakt, že pokud nemáme zcela jasno, proč vlastně hmyz rapidně vymírá, tvrzení že vyhynutí nehrozí, je čistý alibismus.

Zbytek článku shrnuje příčiny tradičním způsobem: klimatické změny, zemědělství, zejména pesticity. Ano, pesticidy asi málokterému druhu hmyzu prospějí, podobně jako extrémní počasí. Nezapomínejme ale na nezanedbatelný vliv mobilních sítí. V minulosti bylo opakovaně vědecky prokázáno, že včely jsou na mikrovlnnou energii extrémně citlivé. Samotná přítomnost volajícího mobilu v blízkosti včelího úlu stačila k tomu, aby se včely přestaly vracet a celá kolonie vyhynula. Ostatní bráškové hmyzáci na tom nebudou o moc lépe. V konečném důsledku, vzhledem k extrémnímu tempu rozvoje mobilních sítí, může být tento vliv zcela zásadní.

Švýcarský vědec Daniel Favre v roce 2009 studoval souvislost mezi mobilními technologiemi a syndromem zhroucení včelstev (CCD – Colony Collapse Disorder). Zjednodušeně je CCD stav, kdy dělnice opustí úl. Následně zbytek kolonie tvořený královnou, vajíčky a mladými bez pomoci dělnic nedokáže přežít.

Favreho studie zkoumala vliv mobilního telefonu na zvuk, který včelí kolonie vydává. V rámci studie vědec umístil v úlu mobilní telefon, na který následně zavolal. Delší hovor potom včely rozrušily natolik, že ještě několik hodin po ukončení hovoru nebylo jejich chování v normě. Zvukový záznam byl samozřejmě srovnáván i se situacemi, kdy žádný mobil v úlu nebyl, nebo kdy mobil sice byl umístěný v úlu, ale neproběhl hovor.
Pozn. Mobily v té době v podstatě vysílaly mikrovlnnou energii pouze během aktivních hovorů, při odesílání a přijímání sms, nebo při cestování (registrace k nové základnové stanici BTS). Dnes, v době datových připojení, už se nelze spoléhat, že volně ležící mobil nic nevysílá. Mobily vesele vysílají i mimo hovory a data nebo wifi typicky využívají výrazně větší energii než telefonát.

V případě zapnutého mobilu byl efekt dramatický, zvuk produkovaný včelami neustále zvyšoval intenzitu a frekvenci, až na hranici signálu označovaného jako “worker piping” / “hvízdání dělnic”. Hvízdání včely typicky produkují v situacích, jako je rojení, kdy se chystají hromadně opustit úl.

Studie tedy jednoznačně prokázala, že včely jsou citlivé na pulsní elektromagnetické pole (mikrovlnnou energii) produkované mobilními telefony.

Neelima R. Kumar z Indie je za jinou studií z roku 2011. V tomto případě se podařilo pomocí vysílajícího mobilního telefonu docílit efektu, kdy včely opustily úl a už se do něj nevrátily. Přesněji řečeno byl pozorován úbytek v řadě klíčových parametrů “výkonu” včelí kolonie. V průběhu expozice mikrovlnnou energií se včely vracely méně často do úlu s nižším nákladem pylu, královna kladla méně vajec, až nakonec po několika dnech v úlu nezbyly kromě královny a mladých žádné včely a tedy žádná včelí kolonie. Tvůrci studie uvádějí, že podobné efekty byly dříve pozorovány v případě úlů umístěných poblíž vedení vysokého napětí.

Stojí za to dodat, že intenzita energie byla velmi hluboko pod existujícími standardy. Lze jen odhadovat, jaký efekt by měla například blízká základnová stanice BTS s několika sektorovými anténami. Každá z těchto antén vysílaným výkonem převyšuje mobilní telefon o několik řádů. Přesto těchto stanic máme jen na území ČR více než sto tisíc.

Jaký máte vztah k včelám vy? A jak reagujete na mobilní telefon při dlouhém hovoru? Všímáte si nějakých dalších efektů kromě zahřátého ucha? Nevydáváte náhodou i vy po hodinovém hovoru podrážděné zvuky? 🙂

–MR

 

Zdroje:
https://www.pcworld.com/article/227891/is_the_cellphone_killing_the_honeybee.html
http://www.cellphonetaskforce.org/bees/
http://media.withtank.com/a49823b5aa.pdf
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hmyz-motyly-vcely-vymirani-intenzivni-zemedelstvi-ohrozeny-druh.A190415_100055_domaci_niv
http://www.vcelarisobe.cz/2018/12/stripky-z-vedy-rojeni-cast-i/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *