Menu

WiFi ruší radary, ale vysílá nízkou energii?

11.5.2020 - Bez kategorizace, Jsou mobily bezpečné?, O čem se (ne)mluví
WiFi ruší radary, ale vysílá nízkou energii?

Stále dokola nás velká média ujišťují, že Wifi nemůže být nebezpečná. Vysílá údajně nízké energie. Následující článek by se rád pokusil tuto široce rozšířenou domněnku uvést na pravou míru.

Pokusíme se velice stručně pomocí dvou konkrétních argumentů vyvrátit teorii o bezpečnosti WiFi pro člověka a živé organismy. V zájmu stručnosti musíme omezit šířku výkladu. Nejznámější jednotkou spojenou s výkonem je bezesporu Watt. Jeden Watt je hodnota výkonu definovaná jako vynaložení jednoho Joule za vteřinu. Joule je jednotka energie a odpovídá energii vynaložené na vydání síly 1 Newtonu při tažení tělesa po dráze dlouhé 1 metr.

Fyzikální zákony spojené s jednotkami typu Watt jsou tedy poplatné fyzické práci, prvním strojům a měření jejich výkonu. Mají pramálo společného s energií uvnitř živých organismů, buněk, neuronů a ještě méně s mobily a vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem, které všechna bezdrátová zařízení produkují. Je velmi zavádějící srovnávat sílu vynaloženou fyzickou prací s energiemi vydávanými mobilem, mikrovlnnou troubou, Wifi nebo televizním vysílačem, protože se stále bavíme o hodnotách odvozených od jednotky Watt, ale ve zcela různých oblastech a nad diametrálně rozdílnými typy energií.
Častá argumentace, že Wifi vysílá malou energii, protože se jedná o hodnoty v jednotkách Wattů je tedy krajně problematická.

Srovnávání jablek a hrušek je však něco, co mobilní průmysl a jeho zástupci nesmírně rádi dělají. Server EMFSmog.cz se tématu věnuje podrobněji zde a bere si na mušku duel odborníka na měření EMF Romana Muselíka a zástupce mobilní lobby Jiřího Grunda.

Argument číslo jedna – Existují tisíce revidovaných vědeckých studií, které dokazují působení EMF (vysokofrekvenčních polí) na energiích o mnoho řádů nižších, než jakým jsme dnes běžně vystavováni.
Není snadné procházet tisíce studií, ale neziskovky tohle dělají za vás. I proto jsme v minulosti pro vás připravili srozumitelný přehled zde.
Naopak je snadné najít vyjádření vědců, kteří EMF zkoumají a to je k dispozici zde https://www.5gappeal.eu/.

Argument číslo dvě – Český hydrometerologický ústav (institut) – provozovatel dvou výkonných meteorologických radarů – na svých stránkách opakovaně upozorňuje na WiFi zařízení, která radary ruší. Upozornění naleznete zde. Mělo by být evidentní, že nízká energie nemůže rušit výkonné zařízení typu radar. WiFi radary prokazatelně ruší, tedy závěr je, že nemůže vysílat nízkou energii.

V našem pohledu abstrahujeme od příliš zjednodušeného výkladu hodnot fyzikálních veličin, kdy se předpokládá, že Watty automaticky reprezentují nízkou energii, kiloWatty (tisíce Wattů) jsou už vnímány jako vyšší energie a MegaWatt (milion Wattů) snad i někteří fyzikové pokládají za energii již vysokou. V tkáních živých organismů se nesetkáváme s energií ve Wattech, ale spíše v mikroWattech (miliontinách Wattu) nebo na buněčné úrovni potom v nanoWattech (miliardtinách Wattu) a nižších. Tedy z pohledu života, hranice mezi silnou a slabou energií leží někde zcela jinde, než kde by ji chtěli hledat fyzikové.

— MR

Zdroje:
emfsmog.cz
https://plus.rozhlas.cz/operatori-nedostatecne-varuji-pred-zdravotnimi-riziky-spojenymi-s-pouzivanim-8141024

Štítky: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *