Menu

Zrak: Netepelný efekt EMF

14.9.2020 - Bez kategorizace, Paralely, Rychlovky
Zrak: Netepelný efekt EMF

Zastavme se dnes krátce nad logikou argumentu, že EMF nemají jiné než tepelné účinky na člověka a živé organismy. Tento argument je bohužel stále dokola opakován ze strany mobilního průmyslu a jemu nakloněných odborníků. Ti z nějakého nám neznámého důvodu ignorují vědecké poznatky cca od padesátých let minulého století a tvrdí, že vysokofrekvenční EMF nemají jiné než termální (tepelné) účinky na živé organismy.

To skutečně odpovídá stavu vědeckého poznání, jenže cca 60-70 let nazpět. Dnes již máme k dispozici dlouhou řadu nezávislých a ověřených vědeckých studií, které jasně prokazují celou škálu biologických účinků hluboko pod hranicí ohřevu tkáně.

Pojďme krátce využít časté míchání koček se psy, kdy tito odborníci z řad mobilní lobby házejí energii vydávanou mobilem do jednoho pytle například se slunečním světlem, tedy s EMF ve viditelném spektru. Elektromagnetické pole je široký pojem a v jednotlivých frekvenčních pásmech nalezneme vlny s velmi odlišnými vlastnostmi. A právě proto je tvrzení o neexistenci jiného než tepelného účinku EMF, resp. absence biologických efektů pod hranicí ohřevu, krajně zavádějící.

Jedním z nejdůležitějších smyslů našeho živočišného druhu je zrak. Jak známo, aby zrak fungoval, potřebuje skutečně minimální množství světla. Umožňuje nám vidět za šera i v noci, v podmínkách blízkých naprosté tmě.
Je tedy zcela evidentní, že světlo, jako EMF viditelného spektra, má na náš organismus poměrně výrazný netepelný vliv, který nám umožňuje vidět svět kolem nás. Nebo snad světlo musí naše oči nejprve ohřát, abychom následně mohli něco vidět?

Je tu ještě jedna zajímavá paralela – experti mobilního byznysu rádi srovnávají umělé, lidsky vytvořené EMF s těmi přírodními. V případě přirozeného slunečního světla si povšimněme, že ať jsme venku sebevětší dobu, tak pokud zrovna nezíráme přímo do slunce, náš zrak není expozicí nijak negativně ovlivněn. Srovnejte se situací, kdy celý den koukáte do libovolného typu podsvíceného displeje.

— MR

Zdroje odkazovány přímo v textu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *